Rozpočtové opatření č. 8/2015

Rozpočtové opatření č. 8/2015

Obec Biřkov

 

Příjmy v Kč

§            položka                            obsah                                               rozpočet        rozpočet      rozdíl

                                                                                                                             před úpr.        po úpr.

 

3639   3111                 příjem z prodeje pozemků                                   -               4 800       4 800

                                                                                                                                             =====

 

 

Výdaje v Kč

 

3319  5139                 ostatní kultura – materiál                                  198               363           165

6171  5137                 venkovní informační tabule                           5 387          17 765      12 378

                        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                      Celkem                                                                                            12 543

                                                                                                                                        =======

 

 

Příjmy v Kč   -          rozpočet před úpravou          -         3 630 414,- 

                                   úprava rozpočtu                                   4 800,- 

                                 --------------------------------------------------------------------

                                    rozpočet po úpravě                        3 635 214,- 

                                                                                      ==============

 

 

Výdaje v Kč   -         rozpočet před úpravou         -           3 192 719,- 

                                  úprava rozpočtu                                    12 543,- 

                               ----------------------------------------------------------------------

                                   rozpočet po úpravě                        3 205 262,- 

                                                                                        =============

 

 

Schváleno starostkou obce dne  31.10.2015.

 

                                                                                                            Štěpánka Hofmannová

                                                                                                                 starostka obce

 Vyvěšeno  :

Sejmuto    :

Vyvěšeno na el.úřední desce :