R O Z P O Č E T obce Biřkov na rok 2016

     R O Z P O Č E T

obce  Biřkov  na  rok  2016

  

PŘÍJMY 

                                     obsah                                                   položka                      

 

         daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti                         1111                     330 000

         daň z příjmu fyz.osob z samost.výděl.činnosti                 1112                       40 000

         daň z příjmu fyz.osob z kapitálových výnosů                  1113                       35 000

         daň z příjmu právnických osob                                         1121                     300 000

         DPH                                                                                      1211                     550 000

         daň z nemovitostí                                                                 1511                     177 000

         poplatek – likvidace komunálního odpadu                       1337                       50 100

         poplatek ze psů                                                                     1341                        2 040

         odvod výtěžku z provoz.loterií                                            1351                        5 000

         správní poplatek                                                                   1361                           500

         dotace od PK na státní správu                                            4112                       54 400

         převody z účtu ČNB na BÚ                                                 4134                 1 400 000

         lesy – za dřevo                                                             1031  2111                    100 000                                                          

         příjmy z pronájmu pozemků                                     3639  2131                      20 125

         nebytové hospodářství - pronájem                            3613  2132                               1

         ost.tělových.činnost - pronájem                                 3419  2132                        3 000

         komunální odpad – za tříděný odpad                       3722  2111                      10 000

         příjmy z úroků na BÚ                                                6171  2141                        2 000

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

        celkem                                                                                                           3 079 166

                                                                                                                           =========

 

 

 

VÝDAJE

                               obsah                                                               §                           

 

         lesy           - materiál,služby,                                                  1031                    35 000

                       - správcovství                                                         1036                     5 000

 

         pitná voda - služby ( rozbory )                                              2310                    12 500          

 

         územní dopravní obslužnost                                                  2221                      5 240

 

         kanalizace     - ostatní služby                                                 2321                    10 000

 

-     silnice - ostatní služby ( údržba )                                          2212                    15 000

 

         Základní škola – neinv.dotace obcím na žáky                       3113                   15 000

 

         knihovna – odměna knihovnici, knihy,časopisy,                   3314                     6 000

 

         ost.kultura – ostatní služby pohoštění, materiál,                  3319                   26 000

                            dětský den, věcné dary, odměna za

                             vedení kroniky za r. 2015

                                                               

         poplatky  za televizi                                                                  3341                    1 620

 

         víceúčelové hřiště - odměny, materiál, el.energie,                 3419                  86 000

                                       ostatní služby, opravy, věcné dary

 

         dětské hřiště    materiál, ostatní služby, opravy                   3421                 16 000

                                                                

         veř.osvětlení –     el.energie, opravy a udržování                    3631                 42 000

                            

         místní hospod. – materiál                                                          3639                   2 000

                                 

-   nebezpečný odpad – odvozy                                                        3721                  8 000

 

-   komunální odpad – odvozy                                                          3722                70 000

 

-   velkoobjemový odpad – odvozy                                                  3723                 10 000

 

-   poldr    -   odměny                                                                        3744                 10 000

    

-   veřejná zeleň – odměny,materiál,pohonné hmoty,služby,        3745                 60 000

                               opravy a udržování

 

-   hasiči              - el.energie, poh.hmoty, příspěvek                      5512                 11 000

                               na společnou jednotku JSDH Chudenice

                                    

-   obecní zastupit. - odměny zastupitelům,cestovné

                                 ZP za obec z odměn, tel.poplatky                  6112                286 548

 

-    místní správa – odměna účetní,materiál, pohoštění,

                              el.energie,poštovné,tel.poplatky + internet,

                              poplatky banka,ost.služby, servis programů,

                              příspěvek Charita, Diakonie,

                              do Sdružení Běleč a SMS,                                 6171                186 596

 

-   pojištění majetku                                                                         6320                  13 120                           

 

-   převody z ČNB na BÚ                                                                 6330             1 400 000           

  

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                      celkem                                                                                              2 332 624

                                                                                                                             ========

 

Příjmy     -     rozpočet                  -          3 079 166,- 

                                                                 ==============

 

 

Výdaje     -     rozpočet                  -          2 332 624,- 

                                                                 ==============

 

 

Rozpočet je schvalován jako přebytkový.

 

Limitovaný příslib č. 1

 

Schváleno OZ  dne  :

 

 

                                                                                                  …...................................

                                                                                                   Štěpánka Hofmannová

                                                                                                       starostka  obce

 

Vyvěšeno    :

 

Sejmuto     :

 

Vyvěšeno na el.úřední desce :

 

 

 

VÝDAJE   v 

                         obsah                                                          položka                            

 

         lesy    -      materiál                                                    1031 5139                        5 000,-

                 -      služby ( těžba,vyžinování...),                  1031 5169                      10 000,     

                 -      správcovství                                             1036 5169                        5 000,-

                 -      odměny                                                     1031 5021                      20 000,-

 

         silnice  -  služby ( letní a zimní údržba )                 2212 5169                      15 000,-

 

         územní dopravní obslužnost                                     2221 5193                        5 240,-

 

-    pitná voda - služby (rozbory)                                    2310 5169                      12 500,-

 

         kanalizace  -   ostatní služby                                    2321 5169                       10 000,-

 

         Základní škola  -  neinv. dotace obcím na žáky      3113 5321                      15 000,-

 

         knihovna  -   odměna knihovnici                              3314 5021                        4 500,-

                  -   knihy, časopisy                                           3314 5136                        1 500,-

 

         ostatní kultura -  ostatní služby                                3319 5169                       3 000,-

                  -  pohoštění ( dětský den......)                         3319 5175                     10 000,-

                  -  věcné dary                                                    3319 5194                     10 000,-

                  -  materiál                                                        3319 5139                       1 000,-

                  -  odměna za vedení kroniky za r. 2015         3319 5021                       2 000,-

 

         poplatky za televizi                                                     3341 5041                      1 620,-

 

-    víceúčelové hřiště - odměny ( správa )                       3419 5021                    10 000,-

                    - materiál                                                       3419 5139                     20 000,-

                    - el.energie                                                     3419 5154                     40 000,-

                    - služby                                                           3419 5169                      5 000,-

                    - opravy a udržování                                     3419 5171                      5 000,-

                    - věcné dary                                                    3419 5194                      6 000,-

 

         dětské hřiště – materiál                                               3421 5139                     5 000,-                                                                                                                                   

                    - ostatní služby                                                3421 5169                     1 000,-

                    - opravy a udržování                                      3421 5171                   10 000,-

 

         veřejné osvětlení – opravy a udržování                     3631  5171                     5 000,-

                                    -  el.energie                                     3631  5154                   37 000,-

 

         místní hospodářství -  materiál                                  3639 5139                      2 000,-

 

         nebezpečný odpad – odvozy                                        3721 5169                     8 000,-

 

         komunální odpad -  odvozy                                         3722 5169                    70 000,-

 

         velkoobjemový odpad  - odvozy                                  3723 5169                   10 000,-

         poldr   -  odměny                                                          3744 5021                    10 000,-

 

         veřejná zeleň  - odměny                                                3745 5021                   20 000,-

                         -  materiál                                                    3745 5139                   10 000,-

                         -  pohonné hmoty                                        3745 5156                   10 000,-

                         -  služby                                                        3745 5169                  10 000,-

                         -  opravy a udržování                                 3745 5171                   10 000,-

 

         hasiči         -  el.energie                                                  5512 5154                     2 000,-

-          pohonné hmoty                                            5512 5156                       1 000,-

-          příspěvek na společnou jednotku             5512 5321                       8 000,-

JSDH Chudenice

 

         obecní zastupitelstvo – odměny                                    6112 5023                 240 840,-

                         -  ZP za obec z odměn                                 6112 5032                   21 708,-

                         -  telef.poplatky                                           6112 5162                     9 000,-

                         -  cestovné                                                    6112 5173                   15 000,-

 

         místní správa  - odměna účetní                                     6171 5021                  70 596,-

                          -  materiál                                                    6171 5139                  15 000,-

                          -  el.energie                                                  6171 5154                  30 000,-

                          -  poštovné                                                   6171 5161                    2 000,-

                          -  telef.poplatky + internet                          6171 5162                   7 000,-

                          -  poplatky z účtu                                        6171 5163                    6 000,-

                          -  ostatní služby                                           6171 5169                  40 000,-

                          -  příspěvky neziskovým organizacím,

                              Sdružení Běleč a SMS                            6171 5229                    3 000,-

                          -  servis programů                                       6171 5168                  12 000,-

                           - pohoštění                                                  6171 5175                     1 000,-

 

-     pojištění majetku                                                           6320 5163                  13 120,-

 

-     převody z ČNB na BÚ                                                   6330 5345             1 400 000,-

 

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                              celkem                                                                                    2 332 624

                                                                                                                          =========