Pozvánka na veřejnou schůzi

POZVÁNKA

 

na  zasedání obecního zastupitelstva obce Biřkov,

které se uskuteční v pondělí 14.12. 2015 od  18:00 hod.

ve společenské místnosti v Biřkově

 

 

Program :     1. Zahájení.

                       2. Kontrola usnesení z minulého zasedání.

                       3. Rozpočtové opatření č. 7 a 8                        

                       4. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2016

                       5. Návrh rozpočtu na rok 2016

                       6. Směrnice pro provedení inventarizace za rok 2015

                       7.  Prodej pozemku p.č. 2014/2 

                       8. Pravidla pro přijímání a  vyřizování petic

                       8. Diskuze

                       9.Usnesení a závěr

                            

                 

 

 

                                                                           Štěpánka Hofmannová

                                                                                 starostka obce

 

  

Vyvěšeno  :   2.12. 2015

Sejmuto    :

 

Vyvěšeno na el.úř.desce :   2.12. 2015