Oznámení-záměr prodeje pozemku

OZNÁMENÍ

 

podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších  předpisů a na základě usnesení zastupitelstva obce Biřkov ze dne 24.9.2015, obec Biřkov dává na vědomí občanům záměr obce s níže uvedeným majetkem :

       prodej ostatní plochy – jiné plochy -  p.č. 2014/2  o výměře    

      2 951  m2 v k.ú. Biřkov  + náklady spojené s prodejem.

 Nabídky můžete zasílat na úřad obce Biřkov do  13.12.2015 .

 

Vyvěšeno :  28.11.2015

 Sejmuto  : 

 Vyvěšeno na el.úřední desce :  28.11.2015

 

                                                          Štěpánka Hofmannová

                                                                starostka obce