ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 9/2015

ROZPOČTOVÉ  OPATŘENÍ  č. 9/2015            
OBEC  BIŘKOV                
                   
Příjmy  v  Kč                
§ položka   obsah       rozpočet rozpočet rozdíl
              před úpr. po úpr.  
                   
  1113   daň z příjmu fyz.osob z kapitál.výn. 30 000 33 000 3 000
  1211   DPH       550 000 585 000 35 000
  1351   odvod z loterií a her     5 000 6 000 1 000
  1511   daň z nemovitých věcí     175 000 195 000 20 000
3639 2131   pronájem pozemků     21 198 21 798 600
                   
      celkem           59 600
                   
Výdaje v Kč                
                   
1031 5021   lesy - odměny     25 600 30 900 5 300
3319 5139   ostatní kultura - materiál   363 1 233 870
3419 5139   víceúčelové hřiště - materiál   15 000 17 584 2 584
3721 5169   nebezpečný odpad - odvozy   5 000 9 094 4 094
5512 5139   hasiči - materiál     0 417 417
6112 5023   obecní zastupitelstvo - odměny   150 000 160 500 10 500
6112 5032   obecní zastupitelstvo - ZP   13 500 14 500 1 000
6171 5021   místní správa - odměny   70 596 76 000 5 404
6171 5223   neinv.dotace Diakonii + Charitě   0 20 000 20 000
                   
      celkem           50 169
                   
                   
                   
                   
Příjmy v Kč   rozpočet před úpravou 3 635 214,- Kč      
    úprava rozpočtu        59 600,- Kč      
    rozpočet po úpravě   3 694 814,- Kč      
                   
                   
Výdaje v Kč rozpočet před úpravou 3 205 262,- Kč      
    úprava rozpočtu        50 169,- Kč      
    rozpočet po úpravě   3 255 431,- Kč      
                   
Schváleno starostkou obce dne :   30.11.2015            
              Štěpánka Hofmannová  
              starostka obce  
                   
Vyvěšeno :                  
Sejmuto   :                  
Vyvěšeno na el.úřední desce :