Rozpočtové opatření č. 10

 

Rozpočtové  opatření  č. 10 č.10/2015              
Obec  Biřkov                  
                     
Příjmy v Kč                    
                     
§ položka ÚZ obsah         rozpočet rozpočet rozdíl
                před úpr. po úpr.  
  1111   daň z příjmu fyz.osob ze závisl.čin.   300 000 335 971 35 971
  1113   daň z příjmu fyz.osob z kapitál. Výnosů výnosů   33 000 35 317 2 317
  1121   daň z příjmu právnických osob     290 000 327 723 37 723
  1211   DPH         585 000 636 038 51 038
  1335   popl.za odnětí zemědělské půdy     0 23 23
  1361   správní poplatky       500 90 -410
  1511   daň z nemovitých věcí       195 000 245 663 50 663
  4116 13234 dotace od ÚP na mzdy       61 024 51 777 -9 247
1031 2139   pronájem honitby       531 786 255
3419 2132   víceúčel.hřiště- příjmy z pronájmu     3 000 4 560 1 560
3745 2111   veřejná zeleň - za dřevo     7 335 7 835 500
                     
      celkem             170 393
                     
                     
Výdaje v Kč                  
                     
1031 5021   lesy - odměny       30 900 32 136 1 236
1031 5139   lesy - materiál       10 000 17 072 7 072
1031 5169   lesy - ost.služby       30 000 12 705 -17 295
1036 5169   lesy - správcovství       5 000 3 600 -1 400
2212 5169   komunikace - ost.služby     15 000 10 811 -4 189
2321 5169   kanalizace - ost.služby     10 000 0 -10 000
3111 5321   příspěvek na děti do MŠ     15 000 8 000 -7 000
3113 5321   příspěvek na žáky do ZŠ     20 000 14 300 -5 700
3314 5021   knihovna - odměny       4 500 4 778 278
3319 5021   ost.kultura - odměny       2 589 4 589 2 000
3319 5139   ost.kultura - materiál       1 233 1 560 327
3319 5175   ost.kultura - pohoštění     10 000 4 633 -5 367
3319 5194   ost.kultura - věcné dary     10 000 5 207 -4 793
3341 5041   poplatky OSA       1 620 0 -1 620
3419 5021   víceúčelové hřiště - odměny     30 000 340 -29 660
3419 5154   víceúčelové hřiště - el.energie     60 000 35 378 -24 622
3419 5169   víceúčelové hřiště - ost.služby     20 000 6 527 -13 473
3419 5171   víceúčelové hřiště - opravy     10 000 0 -10 000
3421 5021   dětské hzřiště - odměny     20 000 0 -20 000
3421 5169   dětské hřiště - ost.služby     5 000 819 -4 181
3421 5171   dětské hřiště - opravy       60 000 29 037 -30 963
3631 5171   veřejné osvětlení - opravy     10 000 2 269 -7 731
3639 5011   místní hospod. - platy zaměstnanců   45 540 38 641 -6 899
3639 5031   místní hospod. - SP obec     11 385 9 660 -1 725
3639 5032   místní hospod. - ZP obec     4 099 3 478 -621
3639 5362   platby daní a poplatků     1 200 0 -1 200
3722 5169   komunální odpad - odvozy     100 000 74 045 -25 955
3723 5169   velkoobjemový odpad - odvozy     10 000 7 978 -2 022
3744 5021   poldr - odměny       15 000 12 495 -2 505
3745 5021   veřejná zeleň - odměny     20 000 16 401 -3 539
3745 5171   veřejná zeleň - opravy       20 000 10 133 -9 867
6112 5032   OZ - ZP obec       14 500 15 570 1 070
6112 5162   OZ - telefonní poplatky     9 000 9 146 146
6171 5021   MS - odměny       76 000 80 966 4 966
6171 5154   MS - el.energie       34 500 10 734 -23 766
6171 5182   zálohy do pokladny       0 69 988 69 988
6171 5229   neinv.dotace neziskovým organizacím   13 000 2 405 -10 595
                     
      celkem             -199 605
                     
                     
                     
                     
                     
                     
Příjmy v Kč rozpočet před úpravou       3 694 814,-    
    úprava rozpočtu            170 393,-    
    rozpočet po úpravě         3 865 207,-    
                     
                     
Výdaje v Kč rozpočet před úpravou       3 255 431,-    
    úprava rozpočtu           -199 605,-    
    rozpočet po úpravě         3 055 826,-    
                     
                     
                     
Schváleno srarostkou obce dne  31.12.2015              
                     
                     
                  Štěpánka Hofmannová
                  starostka obce  
                     
                     
                     
Vyvěšeno :                    
Sejmuto   :                    
Vyvěšeno na el.úřední desce :