Veřejné zasedání

 

POZVÁNKA

 

na  zasedání obecního zastupitelstva obce Biřkov,

 

které se uskuteční ve čtvrtek  3.3.2016  od  18:00 hod.

 

ve společenské místnosti v Biřkově

 

 

 

Program :     1. Zahájení.

 

                       2. Kontrola usnesení z minulého zasedání.

 

                       3. Rozpočtové opatření č. 9 a 10                       

 

                       4. Dodatek k odpisovému plánu

 

                       5. Vyrušení nájmu z prodejny z r.2012

 

                       6. Dotace na zajištění dopravní obslužnosti

 

                       7. Program podpory akcí spolků na rok 2016

 

                       8. Program podpory sportu, hasičů a neziskových

 

                           Organizací na rok 2016

 

                       9. Schválení poskytování věcných darů občanům 

 

                           k životním výročím

 

                       10.Diskuse

 

                       11.Usnesení a závěr

 

                                                                                                                                                     Štěpánka Hofmannová

 

                                                                                                                                                             starostka obce

 

Vyvěšeno  :   24.2.2016

 

Sejmuto    :

 

Vyvěšeno na el.úř.desce :   24.2.2016