Rozpočtové opatření č. 3/2016

Rozpočtové opatření č. 3/2016

Obec Biřkov

 

Výdaje v Kč

§       položka                         obsah                                                             rozpočet       rozpočet      rozdíl

                                                                                                                        před úpr.        po úpr.

 

2141  5154                 prodejna – el.energie                                   6 000            8 000          2 000

6171  5166                 místní správa – právnické služby                    -              18 150        18 150

6171  5168                 místní správa – servis programu              22 000          25 000          3 000

6171  5182                 poskytnuté zálohy vlastní pokladně       -23 150          27 494       50 644

6171  5321                 příspěvek na JSDH Chudenice                       -                  8 000          8 000

                   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Celkem                                                                                                    81 794

 

Příjmy v Kč          -    rozpočet po úpravě         -        3 243 816,- 

 

Výdaje v Kč         -     rozpočet před úpravou   -       2 588 414,- 

                                    úprava rozpočtu                            81 794,- 

                                    ------------------------------------------------------------

                                     rozpočet po úpravě               2 670 208,-      

 

 

Schválila starostka obce dne :   30.4.2016                                            Štěpánka Hofmannová

                                                                                                                          starostka obce

Vyvěšeno :

Sejmuto   :

Vyvěšeno na el.úřední desce :