Veřejné zasedání

                         

                                                                       Pozvánka

                                         na zasedání obecního zastupitelstva obce Biřkov,

                                         které se uskuteční ve čtvrtek 26.5.2016 od 19:00 hod

                                                       ve společenské místnosti u hřiště

 

         Program : 1. Zahájení

                          2. Kontrola usnesení z minulého zasedání

                          3. Rozpočtové opatření č.2 a č.3/2016

                          4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

                              Biřkov za rok 2015

                           5. Závěrečný účet obce Biřkov za rok 2015

                           6. Schválení účetní závěrky za rok 2015

                           7. Schválení smlouvy s firmou Gepro

                           8. Diskuse

                           9. Usnesení a závěr

 

 

 

                                                                                                    Štěpánka Hofmannová

                                                                                                           starostka obce

            Vyvěšeno : 18.5.2016

            Sejmuto :

            Vyvěšeno na el. úř. desce : 19.5.2016