Rozpočtové opatření č. 4/2016

 

Rozpočtové opatření č. 4/2016                
Obec Biřkov                  
Výdaje v Kč                  
§ položka   obsah         rozpočet rozpočet rozdíl
                před úpr. po úpr.  
2141 5154   prodejna - el.energie     8 000,00 10 000,00 2 000,00
6171 5137   Místní správa - radio PHILIPS     0,00 7 116,00 7 116,00
6171 5171   Místní správa - oprava     150 000,00 160 000,00 10 000,00
6171 5363   úhrada za porušení rozpočtové kázně   51 526,00 54 557,00 3 031,00
                     
      celkem             22 147,00
                     
                     
Příjmy v Kč rozpočet po úpravě     3 243 816,00        
                     
Výdaje v Kč rozpočet před úpravou   2 670 208,00        
    úprava rozpočtu     22 147,00        
    rozpočet po úpravě     2 692 355,00        
                     
                     
Schválila starostka obce dne :  31.5.2016           Štěpánka Hofmannová
                  starostka obce  
                     
                     
Vyvěšeno :                  
Sejmuto    :                  
Vyvěšeno na el.úřední desce :