Rozpočtové opatření č. 5/2016

Rozpočtové  opatření č. 5/2016

Obec Biřkov

Výdaje v Kč

§          položka                                           obsah                                        rozpočet         rozpočet           rozdíl

                                                                                                                        před úpr.         po úpr.

2141   5154                 prodejna – el.energie                                  10 000           12 000           2 000

3319   5139                 ost.kultura – materiál                                    1 000             1 571              571

3319   5169                 ost.kultura – služby                                        3 000             8 000           5 000

3421   5169                 dětské hřiště – služby                                    1 000             4 719           3 719

5512   5321                 hasiči – neinv.transfery obcím                     8 000                   -            - 8 000

                       ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       Celkem                                                                                                        3 290

                                                                                                                                                         ======

Příjmy v Kč -  rozpočet po úpravě  -                3 243 816,- 

                                                                            =============

Výdaje v Kč – rozpočet před úpravou -          2 692 355,- 

                         úprava rozpočtu                               3 290,- 

                         -----------------------------------------------------------

                         rozpočet po úpravě                2 695 645,- 

                                                                            ==============

Schválila starostka obce dne 30.6.2016

                                                 

                                                                                  

                                                                                                            Štěpánka Hofmannová

                                                                                                                starostka obce

Vyvěšeno :

Sejmuto    :

Vyvěšeno na el.úřední desce: