Veřejné zasedání

   


                                                                     POZVÁNKA
                                       NA ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA OBCE BIŘKOV,
                                 
                                      KTERÉ SE USKUTEČNÍ VE STŘEDU 17.8.2016 OD 19 : 30 HOD

                                                             NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BIŘKOVĚ        PROGRAM :      1. ZAHÁJENÍ
                               2. KONTROLA USNESENÍ Z MINULÉHO ZASEDÁNÍ
                               3. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.4 a č.5/2016
                               4. ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU DIAKONII ČCE
                               5. DODATEK KE SMLOUVĚ O PRONÁJMU PRODEJNY
                               6. SCHVÁLENÍ PŘIJETÍ DOTACE OD MZe
                               7. SCHVÁLENÍ SMLOUVY O DÍLO NA OBNOVY DROBNÝCH SAKRÁLNÍCH
                                   PAMÁTEK
                               8. DISKUSE
                               9. USNESENÍ A ZÁVĚR

                                                                                                                   ŠTĚPÁNKA HOFMANNOVÁ
                                                                                                                             starostka obce

                

Vyvěšeno : 10.8.2016
Sejmuto :

Vyvěšeno na el. úř.desce : 10.8.2016