Jmenování zapisovatele OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE

Obecní úřad  Biřkov

 

Jmenování zapisovatele OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE

pro volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR, konané ve dnech  7. a 8. října 2016

 

Na základě ustanovení § 17 odst.6) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, ve znění pozdějších předpisů

 

 

Jmenuji

 

do funkce zapisovatele OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE pro volební okrsek č.1

 

paní                                                                Štěpánku Hofmannovou

datum a místo narození                                 2.12.1977 v Klatovech

trvale bytem                                                  Biřkov  24,  334 01  Přeštice

 

 

 

V Biřkově  dne  19.8.2016

 

                                                                                     Štěpánka Hofmannová

                                                                                      starostka obce Biřkov