Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

VOLBY  DO  ZASTUPITELSTEV  KRAJŮ

A

DO  SENÁTU  ČESKÉ  REPUBLIKY

konané ve dnech  7. a 8. října 2016

 

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

 

stanovuji

 

Pro volby do SENÁTU PARLAMENTU ČR  a do ZASTUPITELSTEV KRAJŮ, které se konají ve dnech 7. a 8. října 2016, minimální počet členů okrskové volební komise takto :

 

čtyřčlennou Okrskovou volební komisi pro volební okrsek č. 1 Biřkov

 

 

 

 

 

                                                                     Štěpánka Hofmannová

                                                                   starostka obce

 

V Biřkově dne  8.8.2016