Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu ČR

O Z N Á M E N Í

o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu ČR

 

Starostka obce Biřkov podle § 15 odst.1 vyplývající ze zákona č. 247/1995 Sb.o volbách do Parlamentu ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje :

1.     1.  Volby do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční

 

                    v  pátek  dne      7. října 2016           od   14,00        do      22,00  hod.

                    v  sobotu dne    8. října  2016          od      8,00        do      14,00 hod.

2.    2.  V případě konání druhého kola voleb do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční

 

                 v pátek  dne  14.října 2016              od  14,00        do      22,00  hod.

                     v sobotu dne 15.října 2016             od     8,00        do      14,00  hod.

 

3.      3. Místem konání voleb do Senátu Parlamentu ČR

 

Ve volebním okrsku č.1

je volební místnost ( adresa )                               Obecní úřad Biřkov,  Biřkov  7

 

Pro voliče podle místa, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci

Biřkov,  Zderaz  a příslušném volebním obvodu                                                                                                                                                                                                           

 

4.      4.Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství

České republiky ( platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky ). Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.  Voleb do Senátu Parlamentu ČR se mohou zúčastnit pouze státní občané ČR s trvalým pobytem v příslušném volebním obvodu.

 

5.      5. Voliči budou dodány hlasovací lístky 3 dny přede dnem voleb do Senátu Parlamentu ČR.

Ve dnech voleb do Senátu Parlamentu ČR může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební

místnosti.

 

V Biřkově  dne  22.9.2016

                                                                                                                 …………………………………………………

                                                                                                                     Štěpánka Hofmannová

                                                                                                                           starostka obce