Rozpočtové opatření č.7/2016

Rozpočtové  opatření  č. 7/2016

Obec  Biřkov

 

Výdaje v Kč

§          položka                                obsah                                              rozpočet        rozpočet              rozdíl

                                                                                                              před úpr.        po úpr.

 

2141   5154                  prodejna – el.energie                                        16 000            18 000               2 000

3319   5169                  ost.kultura – služby                                             8 000            15 000               7 000

3319   5194                  ost.kultura – věcné dary                                     10 000            12 000             2 000

3326   5171                  obnova křížků                                                          -            184 510          184 510

3419   5021                  víceúčelové hřiště – odměna                              10 000            14 000               4 000

3419   5194                  víceúčelové hřiště – věcné dary                          6 000               6 913                 913

3639   5362                  daň z nabytí nemovitých věcí                                -                     1 228              1 228

3745   5021                  veřejná zeleň – odměny                                      20 000             25 000             5 000

           ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                         Celkem                                                                                                    206 651 

                                                                                                                                                                  =========

 

 

 

 

 

Příjmy v Kč     -     rozpočet po úpravě      -     3 244 818,-  

                                                               ==============

 

 

Výdaje v Kč   -     rozpočet před úpravou -     2 793 393,-  

                              úprava rozpočtu                206 651,- 

                             ---------------------------------------------------------

                              rozpočet po úpravě          3 000 044,- 

                                                                ==============

 

 

Schválila starostka obce dne :    30.9.2016

 

 

                                                                                                             Štěpánka Hofmannová

                                                                                                                  starostka  obce

                    

 

 

Vyvěšeno :

Sejmuto    :

Vyvěšeno na el.úřední desce :