Veřejné zasedání
                                                                Pozvánka                                 na zasedání obecního zastupitelstva obce Biřkov,


                            které se uskuteční ve čtvrtek 17.11.2016 od 18 : 00 hod                                                  na obecním úřadě v Biřkově.      
            Program : 1. Zahájení.
                       
                             2. Kontrola usnesení z minulého zasedání.

                             3. Rozpočtové opatření č. 6, č. 7, č. 8/2016

                             4. Revokace usnesení bodu č.2 dodatku č. 1 ke smlouvě

                                 o nájmu prostoru sloužícího k podnikání.

                              5. Diskuse.

                              6. Usnesení a závěr.
                                                                                                              Štěpánka Hofmannová
                                                                                                                   starostka obce
Vyvěšeno : 9.11.2016

Sejmuto :

Vyvěšeno na el.úř. desce: 9.11.2016