Rozpočtové opatření č.8/2016

Rozpočtové opatření č. 8/2016            
Obec Biřkov                  
                     
Příjmy v Kč                  
§ položka ÚZ   obsah       rozpočet rozpočet rozdíl
                před úpr. po úpr.  
                     
  1511   daň z nemovitých věcí     177 000,00 185 000,00 8 000,00
  4111 98193 volby do zastupitelstva kraje a do Senátu ČR - dotace   0,00 29 150,00 29 150,00
                     
      celkem             37 150,00
                     
Rozpočtové opatření č. 8/2017            
Obec Biřkov                  
                     
Příjmy v Kč                  
3319 5139   ostatní kultura - vstupenky na muzikál - materiál   1 571,00 33 628,00 32 057,00
3326 5169   místní památky - křížky - podání vyúčtování dotace   0,00 6 050,00 6 050,00
3326 5171   místní památky - křížky - oprava křížku ve Zderazu   184 510,00 192 375,00 7 865,00
3639 5139   místní hospodářství - materiál     2 000,00 2 695,00 695,00
6115 5011 98193 volby do zastupitelstva kraje a do Senátu ČR -    0,00 8 100,00 8 100,00
      odměny OVK            
6115 5021 98193 volby do zastupitelstva kraje a do sSenátu ČR - odměny 0,00 5 162,00 5 162,00
6115 5139 98193 volby do zastupitelstva kraje a do Senátu ČR-materiál   0,00 2 380,00 2 380,00
6115 5173 98193 volby do zastupitelstva kraje a do Senátu ČR - cestovné 0,00 1 440,00 1 440,00
6115 5175 98193 volby do zastupitelstva kraje a Senátu ČR-pohoštění   0,00 943,00 943,00
6171 5175   místní správa - pohoštění     1 000,00 1 114,00 114,00
                     
      celkem             68 806,00
                     
                     
                     
                     
                     
Příjmy v Kč rozpočet před úpravou   3 244 816,00 Kč        
    úprava rozpočtu     37 150,00 Kč        
    rozpočet po úpravě   3 281 966,00        
                     
Výdaje v Kč rozpočet před úpravou   3 000 044,00 Kč        
    úprava rozpočtu     68 806,00 Kč        
    rozpočet po úpravě   3 068 850,00        
                     
  Schválila starostka obce dne :   31.10.2016            
                Štěpánka Hofmannová  
                starostka obce    
                     
Vyvěšeno :                  
Sejmuto   :                  
Vyvěšeno na el.úřední desce :