Návrh rozpočtu obce Biřkov na rok 2017

     NÁVRH  ROZPOČTU

obce  Biřkov  na  rok  2017

 

 

 

PŘÍJMY 

                                     obsah                                                   položka                      

 

        daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti                         1111                     330 000

        daň z příjmu fyz.osob z samost.výděl.činnosti                 1112                       20 000

        daň z příjmu fyz.osob z kapitálových výnosů                  1113                       35 000

        daň z příjmu právnických osob                                         1121                     320 000

        DPH                                                                                      1211                     570 000

        daň z nemovitostí                                                                 1511                     185 000

        poplatek – likvidace komunálního odpadu                       1337                       50 100

        poplatek ze psů                                                                     1341                        2 080

        odvod výtěžku z provoz.loterií                                            1351                        6 000

        správní poplatek                                                                   1361                           200

        dotace od PK na státní správu                                            4112                       54 400

        převody z účtu ČNB na BÚ                                                 4134                 1 000 000

        lesy – za dřevo                                                             1031  2111                    100 000                                                          

        příjmy z pronájmu pozemků                                     3639  2131                      20 125

        ost.tělových.činnost - pronájem                                 3419  2132                        3 000

        komunální odpad – za tříděný odpad                       3722  2111                      10 000

        příjmy z úroků na BÚ                                                6171  2141                        2 000

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

        celkem                                                                                                           2 707 905

                                                                                                                           =========

 

 

 

VÝDAJE

                               obsah                                                               §                           

 

        lesy           - materiál,služby,                                                  1031                    35 000

                       - správcovství                                                         1036                     5 000

 

.     prodejna – el.energie                                                             2141                      5 000

 

        pitná voda - služby ( rozbory )                                              2310                    12 500          

 

        územní dopravní obslužnost                                                  2221                      4 960

 

        kanalizace     - ostatní služby                                                 2321                    10 000

 

-     silnice - ostatní služby ( údržba )                                          2212                    10 000

 

        Základní škola – neinv.dotace obcím na žáky                       3113                   15 000

 

        knihovna – odměna knihovnici, knihy,časopisy,                   3314                     6 000

 

        ost.kultura – ostatní služby, pohoštění, materiál,                  3319                   77 000

                            (dětský den), věcné dary, odměna za

                             vedení kroniky za r. 2016

                                                               

        poplatky  za televizi                                                                  3341                    1 620

 

        víceúčelové hřiště - odměny, materiál, el.energie,                 3419                  81 000

                                       ostatní služby, opravy, věcné dary

 

        dětské hřiště    materiál, ostatní služby, opravy                   3421                 46 000

                                                                

        veř.osvětlení –     el.energie, opravy a udržování                    3631                 42 000

                            

        místní hospod. – materiál,platby daní a poplatků                  3639                   6 228

                                

-   nebezpečný odpad – odvozy                                                        3721                  8 000

 

-   komunální odpad – odvozy                                                          3722                70 000

 

-   velkoobjemový odpad – odvozy                                                  3723                 10 000

 

-   poldr    -   odměny                                                                        3744                 10 000

    

-   veřejná zeleň – odměny,materiál,pohonné hmoty,služby,        3745                 60 000

                               opravy a udržování

 

-   hasiči              - el.energie, poh.hmoty, věcné dary                   5512                    3 310

                                    

-   obecní zastupit. - odměny zastupitelům,cestovné

                                 ZP za obec z odměn, tel.poplatky                  6112                291 570

 

-    místní správa – odměna účetní,materiál, pohoštění,

                              el.energie,poštovné,tel.poplatky + internet,

                              poplatky banka,ost.služby, servis programů,

                              příspěvek do sdružení Běleč a SMS, příspěvek

                              na společnou jednotku JSDH Chudenice        6171                198 096

 

-   pojištění majetku                                                                         6320                  13 120                          

 

-   převody z ČNB na BÚ                                                                 6330             1 000 000           

  

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                      celkem                                                                                              2 021 404

                                                                                                                             ========

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příjmy     -     rozpočet                  -          2 707 905,- 

                                                                 ==============

 

 

 

Výdaje     -     rozpočet                  -          2 021 404,- 

                                                                 ==============

 

 

 

 

Rozpočet je schvalován jako přebytkový.

 

Limitovaný příslib č. 1

 

 

 

 

Schváleno OZ  dne  :

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  …...................................

                                                                                                   Štěpánka Hofmannová

                                                                                                        starostka  obce

 

 

 

Vyvěšeno    :

 

Sejmuto     :

 

Vyvěšeno na el.úřední desce :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝDAJE   v 

                         obsah                                                          položka                           

 

        lesy    -      materiál                                                    1031 5139                        5 000,-

                 -      služby ( těžba,vyžinování...),                  1031 5169                      10 000,     

                 -      správcovství                                             1036 5169                        5 000,-

                 -      odměny                                                     1031 5021                      20 000,-

 

.     prodejna – el.energie                                                 2141 5154                       5 000,-

 

        silnice  -  služby ( letní a zimní údržba )                 2212 5169                      10 000,-

 

        územní dopravní obslužnost                                     2221 5193                       4 960,-

 

-    pitná voda - služby (rozbory)                                    2310 5169                      12 500,-

 

        kanalizace  -   ostatní služby                                    2321 5169                       10 000,-

 

        Základní škola  -  neinv. dotace obcím na žáky      3113 5321                      15 000,-

 

        knihovna  -   odměna knihovnici                              3314 5021                        4 500,-

                  -   knihy, časopisy                                           3314 5136                        1 500,-

 

        ostatní kultura -  ostatní služby                                3319 5169                     35 000,-

                  -  pohoštění ( dětský den......)                         3319 5175                     10 000,-

                  -  věcné dary                                                    3319 5194                     20 000,-

                  -  materiál                                                        3319 5139                     10 000,-

                  -  odměna za vedení kroniky za r. 2015         3319 5021                       2 000,-

 

        poplatky za televizi                                                     3341 5041                      1 620,-

 

-    víceúčelové hřiště - odměny ( správa )                       3419 5021                    10 000,-

                    - materiál                                                       3419 5139                     20 000,-

                    - el.energie                                                     3419 5154                     30 000,-

                    - služby                                                           3419 5169                     10 000,-

                    - opravy a udržování                                     3419 5171                      5 000,-

                    - věcné dary                                                    3419 5194                      6 000,-

 

        dětské hřiště – materiál                                               3421 5139                     5 000,-                                                                                                                                  

                    - ostatní služby                                                3421 5169                     1 000,-

                    - opravy a udržování                                      3421 5171                   40 000,-

 

        veřejné osvětlení – opravy a udržování                     3631  5171                     5 000,-

                                    -  el.energie                                     3631  5154                   37 000,-

 

        místní hospodářství -  materiál                                  3639 5139                      5 000,-

platby daní a poplatků                                  3639 5362                        1 228,-

 

        nebezpečný odpad – odvozy                                        3721 5169                     8 000,-

 

        komunální odpad -  odvozy                                         3722 5169                    70 000,-

 

        velkoobjemový odpad  - odvozy                                  3723 5169                   10 000,-

 

        poldr   -  odměny                                                          3744 5021                    10 000,-

 

        veřejná zeleň  - odměny                                                3745 5021                   20 000,-

                         -  materiál                                                    3745 5139                   10 000,-

                         -  pohonné hmoty                                        3745 5156                   10 000,-

                         -  služby                                                        3745 5169                  10 000,-

                         -  opravy a udržování                                 3745 5171                   10 000,-

 

        hasiči         -  el.energie                                                  5512 5154                     2 000,-

pohonné hmoty                                            5512 5156                       1 000,-

věcné dary                                                      5512 5194                          310,-

 

        obecní zastupitelstvo – odměny                                    6112 5023                 244 560,-

                         -  ZP za obec z odměn                                 6112 5032                   22 010,-

                         -  telef.poplatky                                           6112 5162                   10 000,-

                         -  cestovné                                                    6112 5173                   15 000,-

 

        místní správa  - odměna účetní                                     6171 5021                  70 596,-

                          -  materiál                                                    6171 5139                  15 000,-

                          -  el.energie                                                  6171 5154                  30 000,-

                          -  poštovné                                                   6171 5161                    2 000,-

                          -  telef.poplatky + internet                          6171 5162                   7 000,-

                          -  poplatky z účtu                                        6171 5163                    6 000,-

                          -  ostatní služby                                           6171 5169                  30 000,-

                          -  příspěvky neziskovým organizacím,

                              Sdružení Běleč a SMS                            6171 5229                    2 500,-

                          -  servis programů                                       6171 5168                  25 000,-

                           - pohoštění                                                  6171 5175                     2 000,-

                          -  příspěvek na společnou jednotku           6171 5321                    8 000,-

                              JSDH Chudenice

 

-     pojištění majetku                                                           6320 5163                  13 120,-

 

-     převody z ČNB na BÚ                                                   6330 5345             1 000 000,-

 

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                              celkem                                                                                    2 021 404,-

                                                                                                                          =========