Veřejné zasedání

                                                                 Pozvánka
 

                               na zasedání obecního zastupitelstva obce Biřkov,


                           které se uskuteční v úterý 20.12.2016 od 19 : 00 hod


                                                  na obecním úřadě v Biřkově


Program : 1. Zahájení

                 2. Kontrola usnesení z minulého zasedání

                 3. Rozpočtové opatření č. 9/2016

                 4. Směrnice pro provedení inventarizace

                 5. Návrh rozpočtu na rok 2017

                 6. Diskuse

                 7. Usnesení a závěr


                                                                 

                                                                                                                     Štěpánka Hofmannová
                                                                                                                            
                                                                                                                         starostka obce

Vyvěšeno: 14.12.2016
Sejmuto:
Vyvěšeno na el. úř. desce: 14.12.2016