Rozpočtové opatření č.10/2016

Rozpočtové opatření č. 10/2016      
Obec Biřkov          
             
Příjmy v Kč            
§ položka ÚZ obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr. rozdíl
             
  1111   daň z příjmu fyz.osob ze závisl.činnosti 330 000 366 380 36 380
  1121   daň z příjmu právnických osob 300 000 349 201 49 201
  1211   DPH 700 000 672 935 -27 065
  1334   příjem za odnětí zemědělské půdy 0 23 23
  1340   poplatek za odpady 50 100 46 900 -3 200
  1351   za odvod z loterií 6 754 6 779 15
  1511   daň z nemovitostí 203 571 236 202 32 631
  4112   dotace na státní správu 54 400 55 000 600
  4116 29331 dotace od Mze na opravu křížků 0 110 943 110 943
1031 2111   lesy - za dřevo 100 000 28 984 -71 016
3722 2111   za tříděný odpad 10 000 10 919 919
6171 2329   přerozdělení zisku od mysliveckého spolku Ježovy 0 3 501 3 501
             
      Celkem     132 932
             
Výdaje v Kč            
             
1031 5021   lesy - odměny 20 000 7 378 -12 622
1031 5169   lesy - služby 10 130 10 580 450
1036 5169   lesy - za správu 5 000 0 -5 000
2212 5169   silnice - služby 15 000 5 778 -9 222
2310 5169   pitná voda - služby 12 500 0 -12 500
2321 5169   odpadní voda - služby 10 000 12 500 2 500
3113 5321   neinv.dotace na žáky do ZŠ Švihov a Přeštice 15 000 11 304 -3 696
3119 5321   neinv.dotace na MŠ Borovy 0 2 000 2 000
3314 5021   knihovna - odměna 4 500 4 557 57
3319 5169   ostatní kultura - služby 15 000 26 545 11 545
3319 5175   ostatní kultura - pohoštění 10 000 5 801 -4 199
3419 5139   víceúčelové hřiště - materiál 20 000 11 615 -8 385
3419 5154   víceúčelové hřiště - el.energie 40 000 25 672 -14 328
3419 5171   víceúčelové hřiště - opravy 5 000 2 080 -2 920
3421 5139   dětské hřiště - materiál 5 000 0 -5 000
3421 5171   dětské hřiště - opravy 10 000 0 -10 000
3631 5171   veřejné osvětlení - oprava 5 000 0 -5 000
3721 5169   nebezpečný odpad - odvozy 8 000 5 267 -2 733
3722 5169   komunální odpad - odvozy 77 000 77 620 620
3723 5169   velkoobjemový odpad - odvozy 10 000 6 520 -3 480
3745 5139   veřejná zeleň - materiál 10 000 858 -9 142
3745 5171   veřejná zeleň - údržba 10 000 0 -10 000
5512 5156   hasiči - pohonné hmoty 1 000 0 -1 000
5512 5175   hasiči - pohoštění 0 1 239 1 239
6112 5023   obecní zastupitelstvo - odměny 240 840 243 630 2 790
6112 5032   obecní zastupitelstvo - ZP za obec z odměn 21 708 21 960 252
6112 5162   obecní zastupitelstvo - tel.poplatky  9 190 9 640 550
6112 5173   obecní zastupitelstvo - cestovné 15 000 9 718 -5 282
6171 5139   místní správa - materiál 15 579 15 679 100
6171 5154   místní správa - el.energie 30 000 12 236 -17 764
6171 5169   místní správa - služby 40 000 17 624 -22 376
6171 5182   zálohy do pokladny 27 494 -20 480 -47 974
             
      Celkem     -190 520
             
             
             
             
             
             
             
             
             
Příjmy v Kč     rozpočet před úpravou 3 454 636    
      úprava rozpočtu 132 932    
      rozpočet po úpravě 3 587 568    
             
             
Výdaje v Kč     rozpočet před úpravou 3 102 788    
      úprava rozpočtu -190 520    
      rozpočet po úpravě 2 912 268    
             
             
  Schváleno starostkou obce dne :   31.12.2016   Štěpánka Hofmannová
          starostka obce  
             
             
Vyvěšeno :            
Sejmuto   :            
Vyvěšeno na el.úřední desce :