Veřejné zasedáníPOZVÁNKA

 

na zasedání obecního zastupitelstva obce Biřkov,

které se uskuteční ve čtvrtek  16.03.2017  od  18:00 hod.

na obecním úřadě v Biřkově

 

 

Program :     1. Zahájení

                       2. Kontrola usnesení z minulého zasedání

                       3. Zrušit nedokončenou investici – PD víceúčelová budova                 

                       4. Rozpočtové opatření č.10/2016, č.1/2017

                       5. Střednědobý výhled rozpočtu

                       6. Územní dopravní obslužnost

                       7.  Program podpory sportu, hasičů a neziskových                      

                            organizací
                       8. Program podpory akcí

                       9. Darovací smlouva s firmou ASAVET

                      10. Smlouva o správě obecních lesů

                      11. Smlouva o dílo s heraldickou kanceláří „DAUPHIN“

                      12. Smlouva s firmou AMIDO

                      13. Prodej části pozemku p.č. 1606/2

                      14. Schválení žádosti o pokácení stromu – dub

                            na p.č.1738

                      15. Schválení žádosti o parkování na p.č. 1611/1

                      16. Diskuse

                      17. Usnesení a závěr

                                                                            

                                                                               

                                                                                                                  Štěpánka  Hofmannová

                                                                                                                          starostka obce

 

 

Vyvěšeno  :   9.3.2017

Sejmuto    :

 

Vyvěšeno na el.úř.desce :   9.3.2017