Rozpočtové opatření č. 1/2017 Obec Biřkov

Rozpočtové  opatření  č. 1/2017

Obec  Biřkov

 

Příjmy v Kč

§         položka                            obsah                                                      rozpočet       rozpočet          rozdíl

                                                                                                                      před úpr.       po úpr.

 

             1341              poplatek za psi                                                          2 080             2 120                    40

             1351              odvod z loterií                                                           6 000                  -                 -6 000

             1382              zrušený odvod z loterií                                                -                  6 000               6 000

             4112              dotace na státní správu                                        54 400           57 800                3 400

3319    2111              ostatní kultura – vstupné do divadla                        -               27 261              27 261

               ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Celkem                                                                                                                     30 701

                                                                                                                                                                    =======

 

Výdaje v Kč

1036      5021             lesy – odměna za správcovství                                 -                  3 600               3 600

2141      5154             prodejna – el.energie                                            5 000            40 000             35 000

3639      5021             místní hospodářství – odměna                                 -                  1 020               1 020

5512      5021             hasiči – odměna                                                          -                   1 020               1 020

5512      5154             hasiči – el.energie                                                  2 000               5 700               3 700

6171      5136             místní správa – kniha                                                  -                     400                  400

6402      5364             vratka dotace z voleb                                                  -                11 125            11 125

               ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                     Celkem                                                                                                                    55 865

                                                                                                                                                                    =======

 

 

Příjem v Kč      -    rozpočet před úpravou       -           2 707 905,-   

                               úprava rozpočtu                                     30 701,-   

                               ---------------------------------------------------------------------

                                rozpočet po úpravě                    2 738 606,- 

                                                                                    =============

 

Výdaje v Kč    -     rozpočet před úpravou       -            2 021 404,-    

                               úprava rozpočtu                                     55 865,-     

                               ----------------------------------------------------------------------

                               rozpočet po úpravě                     2 077 269,-  

                                                                                    ==============

 

Schváleno starostkou obce dne :   28.2.2017                                                   Štěpánka Hofmannová

                                                                                                                                       starostka obce

 

Vyvěšeno :

 

Sejmuto :

 

Vyvěšeno na el.úřední desce :