Rozpočtové opatření č. 2/2017

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.2/2017


                                                                    OBEC BIŘKOV


Příjmy v Kč

       §             položka                     obsah                                  rozpočet              rozpočet                 rozdíl

                                                                                                    před úpr.             po úpr.      

                       1122            daň z příjmů právnických osob              -                    44 650                   44 650
                                           za obec

    
    6171           2321             neinvestiční dar od ASAVETU                -                     80 000                   80 000

                     ----------------------------------------------------------------------------------------------------

                                            Celkem                                                                                                      124 650
                                                                                                                                                             -----------
                                                                                                                                                             -----------
  Výdaje v Kč
 
     6171          5138             místní správa - propagace                     -                       2650                    2650
     6171          5182             zálohy vlastní pokladně                         -                     58 012                 58 012
     6399          5362             daň z příjmů právnických osob              -                     44 650                 44 650
                                            za obec

                     -------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                            Celkem                                                                                                     105 312
                                                                                                                                                             ----------
                                                                                                                                                            -----------
    
Finanční operace nemají charakter příjmů a výdajů - 8901   -   49 509,-
  Příjmy v Kč  -  rozpočet před úpravou     -      2 738 606,-
                          úprava rozpočtu                          124 650,-

                          -----------------------------------------------

                          rozpočet po úpravě                  2 863 256,-
                                                                           --------------
                                                                           --------------


 Výdaje v Kč  -  rozpočet před úpravou    -     2 077 269,-
                         úprava rozpočtu                        105 312,-


                        ------------------------------------------------


                                                                          2 182 581,-

                                                                          -------------
                                                                          -------------

Schváleno starostkou obce dne : 31.3.2017                                                                                                                       Štěpánka Hofmannová
                                                                                                                             starostka obce

Vyvěšeno :
Sejmuto :
Vyvěšeno na el. úřední desce