Veřejné zasedání
                                                          POZVÁNKA


                             na zasedání obecního zastupitelstva obce Biřkov,

                        které se uskuteční ve středu 26.4.2017 od 18 : 00 hod

                                          na obecním úřadě v Biřkově
Program : 1. Zahájení
                 2. Kontrola usnesení z minulého zasedání
                 3. Rozpočtové opatření č. 2 / 2017
                 4. Smlouva o dílo s firmpou Okna vrata Martínek
                 5. Diskuse
                 6. Usnesení a závěr
                                                                                                          
Štěpánka Hofmannová
                                                                                                               starostka obce

Vyvěšeno : 19.4.2017
Sejmuto :
Vyvěšeno na el. desce : 19.4. 2017