Veřejné zasedání
POZVÁNKA

 

na zasedání obecního zastupitelstva obce Biřkov,

které se uskuteční ve čtvrtek 8.6.2017  od  18:00 hod

ve společenské místnosti v Biřkově.

 

 

Program :     1. Zahájení.

                       2. Kontrola usnesení z minulého zasedání.

                       3. Rozpočtové opatření č. 3 / 2017

                       4. Záznam o změně rozpočtové položky

                       5. Schválení obecního znaku a vlajky

                       6. Diskuse

                       7. Usnesení a závěr

                                                                            

                                                                               

                                                                                                                  Štěpánka  Hofmannová

                                                                                                                          starostka obce

 

Vyvěšeno  :   1.6.2017

Sejmuto    :

 

Vyvěšeno na el.úř.desce :   1.6.2017