Nebezpečný odpad

                   Nabídka občanům

 

sběr problémových odpadů

 

Váš obecní úřad ve spolupráci se společností Západočeské komunální služby a.s. pořádají sběr nebezpečných odpadů z komunální sféry.

Tato akce se uskuteční v sobotu 10.6.2017  dle časového harmonogramu:

 

  9,00 –   9,30     Biřkov

  9,40 – 10,10     Vřeskovice – u kulturního domu

10,20 – 10,50    Borovy – u kontejneru

11,00 – 11,30    Červené Poříčí – u kulturního domu

 

 

Na uvedená místa budou přistaveny vozy společnosti Západočeské komunální služby a.s. vybavené speciálními nádobami pro sběr nebezpečných odpadů.

 

Přijímány budou následující druhy odpadů :

-         Léky všeho druhu včetně mastí a roztoků

-         Zbytky starých barev,obaly z plastů a plechovky od barev

-         Zářivky,výbojky,televizory,rádia,pračky

-         Všechny druhy baterií,akumulátorů a autobaterií včetně náplní

-         Upotřebené motorové oleje v uzavřených nádobách

-         Lednice

-         Pneumatiky - osobní

Jmenované odpady není vhodné ukládat do sběrných nádob komunálního odpadu rozmístěných ve vaší obci.

 

Tyto služby jsou pro občany zdarma !!!

 

V případě zájmu podnikatelů je nutná individuální dohoda.

Další informace poskytne váš obecní úřad nebo pracovníci ZKS a.s. na telefonním čísle 377 983 588-9.

 

Neodkládejte odpady na stanovištích,vyčkejte prosím na příjezd sběrných vozů.Textové pole: