Veřejné zasedání 

                                                                        POZVÁNKA                                         na zasedání obecního zastupitelstva obce Biřkov,


                                      které se uskuteční ve středu 21.6.2017 od 18 : 00 hod,


                                                       na obecím úřadě  v Biřkově

               Program :  1. Zahájení


                                 2. Kontrola usnesení z minulého zasedání


                                 3. Rozpočtové opatření č. 4 /2017


                                 4. Záměr pronájmu části budovy č.p. 7 - prodejna


                                 5. Diskuse


                                 6. Usnesení a závěr                                                                                                         Štěpánka Hofamnnová
                                                                                                              starostka obce
                                                                                 Vyvěšeno : 14.6.2017

            Sejmuto :

            Vyvěšeno na el. úř. desce :