Rozpočtové opatření č. 3/2017

Rozpočtové  opatření  č.  3/2017

Obec  Biřkov

Příjmy v Kč

§    položka    ÚZ            obsah                                                          rozpočet       rozpočet       rozdíl

                                                                                                        před úpr.          po úpr.

        4116     13 013      dotace z ÚP na mzdy                                         -                   90 048           90 048

3319 2111                     ostatní kultura – služby                                    27 261             30 057            2 796

        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                           Celkem                                                                                             92 844

                                                                                                                                                  ======

 

Výdaje v Kč

2221  5193                   územní dopravní obslužnost                       4 960                  -            - 4 960

2292  5323                   územní dopravní obslužnost                            -                 4 960          4 960

3319  5175                   ostatní kultura – občerstvení                    10 000           30 000        20 000

3419  5171                   oprava přístřešku u víceúčel.hř.                 5 000         200 000      195 000

3639  5011                   mzdy zaměstnanců                                          -            67 200        67 200

3639  5031                   SP z mezd za obec                                            -           16 800        16 800

3639  5032                   ZP z mezd za obec                                            -           6 048          6 048

6171  5182                   poskytnutá záloha pokladně                      58 012           93 681       35 669

        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                         Celkem                                                                                     340 717

                                                                                                                                         =======

 

 

Příjmy v Kč  -   rozpočet před úpravou    -     2 863 256,-

                          úprava rozpočtu                     92 844,-

                         -----------------------------------------------------

                          rozpočet po úpravě              2 956 100,-

                                                                   ==========

 

Výdaje v Kč -   rozpočet před úpravou   -      2 182 581,-

                          úprava rozpočtu                   340 717,-

                         -------------------------------------------------------

                           rozpočet po úpravě            2 523 298,-

                                                                    =========        

 

Schváleno starostkou obce dne :  30.4.2017

                                                                                                             Štěpánka Hofmannová

                                                                                                                   starostka obce 

 

Vyvěšeno :

Sejmuto :

Vyvěšeno na el.úřední desce: