Rozpočtové opatření č. 4/2017

Rozpočtové  opatření  č. 4/2017

Obec  Biřkov

Výdaje v Kč

§            položka                        obsah                                         rozpočet         rozpočet         rozdíl

                                                                                                 před úpr.         po úpr.

 

3419   5171                oprava – zasklení přístřešku                          200 000        280 000        80 000

                                     u víceúčelového hřiště

3421   5021                dětské hřiště – odměna                                   -                 14 530       14 530

5512   5139                hasiči – nákup materiálu                                    -                      348         348

5512   5154                hasiči – el.energie                                           5 700            8 000         2 300    

6171   5154                místní správa – el.energie                                 30 000          46 500       16 500

       ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                          113 678

Příjmy v Kč  -   rozpočet po úpravě  -           2 962 100,-

 

Výdaje v Kč  -  rozpočet před úpravou -      2 523 298,-

                          úprava rozpočtu                       113 678,-

                         -------------------------------------------------------

                           rozpočet po úpravě             2 636 976,-

 

Schváleno starostkou obce dne :   31.5.2017

                                                                                                                      Štěpánka Hofmannová

Vyvěšeno :                                                                                                       starostka obce

Sejmuto    :

Vyvěšeno na el.úřední desce :