OZNÁMENÍ

 

podle § 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a na základě usnesení zastupitelstva obce Biřkov dává na vědomí občanům záměr obce s níže uvedeným majetkem :

 

nájem nebytových prostor sloužících k podnikání v budově č.p. 7

 

Nabídky můžete zasílat na úřad obce Biřkov do 6.7.2017.

 

 

Vyvěšeno :

Sejmuto    :

Vyvěšeno na el.úřední desce :

 

 

                                                          Štěpánka Hofmannová

                                                                 starostka obce