Veřejné zasedání

POZVÁNKA

 

na zasedání obecního zastupitelstva obce Biřkov,

které se uskuteční v pátek 7.7.2017  od  18:00 hod.

na obecním úřadě v Biřkově

 

 

Program :     1. Zahájení.

                       2. Kontrola usnesení z minulého zasedání.

                       3. Schválení pronájmu části budovy č.p.7 - prodejny

                       6. Diskuse

                       7. Usnesení a závěr

                                                                            

                                                                               

                                                                                                                  Štěpánka  Hofmannová

                                                                                                                          starostka obce

 

Vyvěšeno  :   1.7.2017

Sejmuto    :

 

Vyvěšeno na el.úř.desce :   1.7.2017