Rozpočtové opatření č.6/2017

Rozpočtové  opatření  č.  6/2017

Obec  Biřkov

 

Příjmy v Kč

§          položka                  obsah                                           rozpočet     rozpočet       rozdíl

                                                                                            před úpr.     po úpr.

 

2141    2132             prodejna – nájem                                       6 000           6 000

3419    2111             víceúčelové hřiště – služby                           3 900           3 900

                            ------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                   Celkem                                                                                                                      9 900

 

Výdaje v Kč

 

2212    5169             silnice – služby                                       10 000        10 763            763

3319    5194             ostatní kultura – věcné dary                     20 000        30 000        10 000

3341    5169             místní rozhlas – servisní prohlídka                  -            10 878        10 878

3399    5169             návrh obecního znaku a vlajky                       -               7 000        7 000

3419    5021             víceúčelové hřiště – odměny                       10 000        15 000        5 000

3419    5133             víceúčelové hřiště – vybavení lékárničky              -               313           313

3421    5021             dětské hřiště – odměna                              18 475       18 730           255

3639    5021             místní hospodářství – odměny                       1 020         5 020        4 000

3639    5156             místní hospodářství – PHM – oleje                      -              623           623

6171    5137             letecké snímky obcí                                            -           14 809      14 809

                         ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                   Celkem                                                                                                                      53 641 

 

 

Příjmy v Kč   -   rozpočet před úpravou  -   2 962 100,-

                           úprava rozpočtu                      9 900,-

                           ---------------------------------------------------

                           rozpočet po úpravě            2 972 000,-

 

 

Výdaje v Kč   -  rozpočet před úpravou   -   2 929 365,-

                           úprava rozpočtu                     53 641,-

                          -----------------------------------------------------

                            rozpočet po úpravě             2 983 006,-

 

 

Schváleno starostkou obce dne :   31.8.2017

 

                                                                                                      Štěpánka Hofmannová

                                                                                                             starostka obce