Veřejné zasedání

POZVÁNKA

 

na zasedání obecního zastupitelstva obce Biřkov,

které se uskuteční v pondělí 9.10.2017  od  19:00 hod.

na obecním úřadě v Biřkově

 

 

Program :     1. Zahájení.

                       2. Kontrola usnesení z minulého zasedání.

                       3. Rozpočtové opatření č. 5/2017 a č.6/2017

                       4. Diskuse

                       5. Usnesení a závěr

                                                                            

                                                                               

                                                                                                  Štěpánka  Hofmannová

                                                                                                        starostka obce

 

Vyvěšeno  :   2.10.2017

Sejmuto    :

 

Vyvěšeno na el.úř.desce :   2.10.2017