Rozpočtové opatření č.5/2017

Rozpočtové opatření č. 5/2017

Obec Biřkov

Výdaje v Kč

§       položka                        obsah                  rozpočet        rozpočet         rozdíl

                                                                       před úpr.        po úpr.

 

1031  5169     lesy – služby                                 10 000          35 000           25 000

3419  5171    oprava přístřešku u víceúčelového       280 000     543 444        263 444

                                  hřiště

3421  5021   dětské hřiště – odměny               14 530           18 475            3 945

          -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Celkem                                                                                                  292 389

 

Příjmy v Kč   -   rozpočet po úpravě      -      2 962 100,-

 

Výdaje v Kč  -   rozpočet před úpravou  -      2 636 976,-

                        úprava rozpočtu                     292 389,-

                          ----------------------------------------------------

                            rozpočet po úpravě           2 929 365,-

 

Schváleno starostkou obce dne :   30.6.2017

                                                                                     Štěpánka Hofmannová

                                                                                                                     starostka obce

Vyvěšeno :

Sejmuto    :

Vyvěšeno na el.úřední desce :