Rozpočtové opatření č.7/2017

Rozpočtové opatření č. 7/2017

Obec Biřkov

Příjmy v Kč

§          položka     ÚZ               obsah                 rozpočet       rozpočet         rozdíl

                                                                         před úpr.      po úpr.

1111            daň z příjmu fyz.os. ze samost.čin.    330 000        350 000         20 000

1211                      DPH                                      570 000        600 000         30 000


4111     98071      dotace na volby do PS Parlamentu ČR    -        18 307         18 307

          --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                                                                                                                         68 307

 

Výdaje v Kč

3319    5169    ostatní kultura – služby              35 000       55 000         20 000

3421    5169          dětské hřiště – revize             1 000         4 719           3 719

3639    5169        místní hospodářství – služby         -           32 307         32 307

         -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                           56 026

 

Příjmy v Kč   -   rozpočet před úpravou      -     2 972 000,-

                           úprava rozpočtu                              68 307,-

                           -------------------------------------------------------

                           rozpočet po úpravě                  3 040 307,-

 

Výdaje v Kč  -   rozpočet před úpravou     -         2 983 006,-

                           úprava rozpočtu                              56 026,-

                         ---------------------------------------------------------

                           rozpočet po úpravě                  3 039 032,-

 

 

Schváleno starostkou obce dne :  30.9.2017                  Štěpánka Hofmannová

                                                                                         starostka obce

Vyvěšeno :

Sejmuto   :

Vyvěšeno na el.úřední desce :