Rozpočtové opatření č.8/2017

Rozpočtové opatření č. 8/2017

Obec Biřkov

 

Příjmy v Kč

§      položka     ÚZ           obsah                           rozpočet     rozpočet     rozdíl                      

                                                                           před úpr.    po úpr.

 

 4116      13101     dotace z ÚP na mzdy                  90 048          57 838      -32 210

  1211           DPH – výnos                                     600 000       700 000      100 000

          1361    správní poplatky                                200               340              140

3419 2132  víceúčelové hřiště – nájem                   3 000            5 000          2 000

3722 2111          příjem za tříděný odpad               10 000         12 256          2 256

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                 celkem                                                                   72 186

                                                                                                                                                                                                                                         ======

Výdaje v Kč

 

3639 5424   místní hospodářství – náhrada            -                1 588          1 588

                   mzdy v době nemoci                                                                     3722  5169 odvoz komunálního odpadu                    70 000        80 000         10 000

6114 5021      98071      volby do PS PČR – odměny    -               7 368          7 368

6114 5137      98071      volby do PS PČR – tiskárna     -               7 329          7 329

6114 5139      98071      volby do PS PČR – materiál    -               1 185           1 185

6114 5173      98071       volby do PS PČR – cestovné   -                596               596

6114 5175      98071       volby do PS PČR – občerstvení    -          530               530

         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                            celkem                                                        28 596

                                                                                                                                                                                                                                        =======

 

Příjmy v Kč  -    rozpočet před úpravou     -             3 040 307,-

                           úprava rozpočtu                             72 186,-

                          --------------------------------------------------------

                           rozpočet po úpravě                      3 112 493,-

 

Výdaje v Kč  -   rozpočet před úpravou                       3 039 032,-

                           úprava rozpočtu                                 28 596,-

                         ----------------------------------------------------------

                           rozpočet po úpravě                          3 067 628,-

 

                                                                                                                                                                                                                       Štěpánka Hofmannová

Schváleno starostkou obce dne :  31.10.2017                         starostka obce

 

Vyvěšeno :

Sejmuto    :

Vyvěšeno na el.úřední desce :