Rozpočtové opatření č.9/2017

Rozpočtové opatření č. 9/2017

Obec  Biřkov

Příjmy v Kč

§       položka     ÚZ              obsah                           rozpočet        rozpočet      rozdíl

                                                                              před úpr.         po úpr.

 

 1111      daň z příjmu fyz.osob ze závisl.činnosti               350 000          400 000      50 000

 1211                   DPH                                                   700 000           730 000     30 000

3639   2131       pronájem pozemků                                 20 125             23 470       3 345

3745   2111        veřejná zeleň – za dřevo                           -                     1 000       1 000

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                celkem                                                                                                                 84 345

Výdaje v Kč

3341   5171          rozhlas – oprava                             -               13 256      13 256

3419   5021                 víceúčelové hřiště – odměny          15 000            16 000        1 000

3419   5154                   víceúčelové hřiště – el.energie           30 000            32 836        2 836

6114   5019     98071   volby do PSPČR – refundace mzdy         -                       912            912

6114   5039     98071   volby do PSPČR – refundace SP + ZP      -                       310             310

6171   5021                    místní správa – odměny                    70 596           83 275       12 679

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     celkem                                                                                                               30 993

 

Příjmy v Kč  -  rozpočet před úpravou    -   3 112 493,-

                   úprava rozpočtu                          84 345,-

                     -----------------------------------------------------

                       rozpočet po úpravě            3 196 838,-

 

Výdaje v Kč  -  rozpočet před úpravou   -   3 067 628,-

                          úprava rozpočtu                        30 993,-

                          ----------------------------------------------------

                           rozpočet po úpravě           3 098 621,-

 

 

Schváleno starostkou obce dne :   30.11.2017

                                                                                                     Štěpánka Hofmannová

                                                                                                           starostka obce

Vyvěšeno :

Sejmuto  :

Vyvěšeno na el.úřední desce: