Veřejné zasedání

                  POZVÁNKA

 

na zasedání obecního zastupitelstva obce Biřkov,

které se uskuteční ve středu 20.12.2017  od  18:00 hod.

na obecním úřadě v Biřkově

 

 

Program :     1. Zahájení.

                       2. Kontrola usnesení z minulého zasedání.

                       3. Rozpočtové opatření č.7/2017 a č.8/2017

                       4. Návrh rozpočtu obce Biřkov na rok 2018

                       5. Směrnice pro provedení inventarizace

                       6. Dodatek č.2 ke smlouvě o odvozu a zneškodnění

                           komunálního odpadu

                       7. Program podpory sportů, hasičů a neziskových

                           organizací na rok 2018

                        8. Program podpory akcí spolků na rok 2018

                        9. Zrušení dodatku č.1 – školský obvod dodatkem č.2

                      10. Ostatní organizační záležitosti

                      11. Diskuse

                      12. Shrnutí, usnesení a závěr                                                                            

                                                                               

                                                                                                                

 

                                                                                                             

 

 

 

                                                                                                              

                                                                                                    Štěpánka  Hofmannová

                                                                                                          starostka obce

 

Vyvěšeno  :   13.12.2017

Sejmuto    :

 

Vyvěšeno na el.úř.desce :   13.12.2017