OZNÁMENÍ o době a místě konání druhého kola volby prezidenta ČR

O Z N Á M E N Í

o době a místě konání druhého kola volby prezidenta ČR

 

Starostka obce Biřkov podle § 34 odst.1 písm a) a § 34 odst.3 zákona č. 275/2012 Sb.o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje :

1.       Volba prezidenta ČR – 2 kolo - se uskuteční

 

       v  pátek  dne      26. ledna 2018           od   14,00        do      22,00  hod.

       v  sobotu dne     27. ledna 2018          od      8,00        do      14,00 hod.

 

2.       Místem konání volby prezidenta ČR

 

Ve volebním okrsku č.1

je volební místnost ( adresa )                               Obecní úřad Biřkov,  Biřkov  7

 

Pro voliče podle místa, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci

Biřkov,  Zderaz                                                                                                                                                                                                           

 

3.       Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství

České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.  

 

4.       Voliči obdrží hlasovací lístky kandidátů postupujících do druhého kola volby prezidenta republiky až ve dnech druhého kola volby přímo ve volební místnosti.

 

 

V Biřkově  dne  15.1.2018

                                                                                                                                                                                                                                       …………………………………………………

                                                                                                Štěpánka Hofmannová

                                                                                                      starostka obce

 

 

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce :  15.1.2018

Sejmuto z úřední desky :