Rozpočtové opatření č.10/2017

Rozpočtové opatření č. 10/2017

Obec Biřkov

Příjmy v Kč

§           položka      ÚZ   ZJ          obsah                                                       rozpočet        rozpočet         rozdíl

                                                                                                                        před úpr.         po úpr.

             1111                            daň z příjmu fyz.osob ze závisl.čin.         400 000         432 639          32 639

             1113                            daň z příjmu fyz.os.z kapitál.výn.               35 000          35 992                992

             1121                            daň z příjmu právnických osob                320 000        383 641           63 641

             1211                            DPH                                                               730 000        776 029           46 029

             1334                            za odnětí zemědělské půdy                             -                        23                   23

             1511                            daň z nemovitých věcí                                185 000       233 066           48 066

             4116     29 014           dotace na obnovu lesních porostů             57 838         65 918             8 080

1031    2111                            lesy – za dřevo                                             100 000         24 406          -75 594

3419    2132                            víceúčelové hřiště – nájem                            5 000           5 220                 220

              ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                  celkem                                                                                                      124 096

                                                                                                                                                                   ========

 

Výdaje v Kč

1031    5021                             lesy –odměny                                               20 000               -              -20 000

1031    5139                             lesy – materiál                                               5 000                -               - 5 000

1036    5169                             lesy – správcovství                                        5 000                -               - 5 000

2310    5169                             pitná voda – služby                                     12 500                -             - 12 500

2321    5169                             kanalizace – služby – rozbory                    10 000          12 500            2 500

3111    5321                  026    neinvest.příspěvek na žáky do MŠ                 -                  1 000            1 000

3113    5321                  026    neinvest.příspěvek na žáky do ZŠ              15 000         17 218             2 218

3319    5021                             ostatní kultura – odměny                              2 000         10 000            8 000

3319    5139                             ostatní kultura  - materiál                           10 000         44 576          34 576

3419    5194                             tělových.činnost – věcné dary                      6 000               -               - 6 000

3421    5171                             dětské hřiště – oprava                                 40 000               -             - 40 000

3639    5139                             místní hospodářství – materiál                     5 000              -               - 5 000

3722    5169                             komunální odpad  - odvozy                         80 000        90 611           10 611

3745    5139                             veřejná zeleň – materiál                              10 000              405          - 9 595

3745    5156                             veřejná zeleň – pohonné hmoty                10 000           5 100          - 4 900

3745    5169                             veřejná zeleň  - služby                                  10 000           4 500         - 5 500

3745    5171                             veřejná zeleň – opravy                                 10 000              -              -10 000

5512    5156                             hasiči – pohonné hmoty                                1 000               -               - 1 000

6112    5173                             obecní zastupitelstvo – cestovné               15 000           6 498          - 8 502

6171    5154                             místní správa – el.energie                            46 500        48 131            1 631

6171    5168                             místní správa – servis programu                 25 000        14 205        - 10 795

6171    5169                             místní správa – služby                                   30 000        12 717        - 17 283

6171    5182                             pokladna – konečný zůstatek                      93 681         42 599       - 51 082

        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                   celkem                                                                                                   - 151 621

                                                                                                                                                                   ========

 

 

 

 

 

Příjmy v Kč    -    rozpočet před úpravou        -       3 196 838,- Kč

                              úprava rozpočtu                              124 096,-  Kč

                             -----------------------------------------------------------------

                              rozpočet po úpravě                3 320 934,- Kč

                                                                               ============

 

 

Výdaje v Kč  -     rozpočet před úpravou       -       3 098 621,-  Kč

                              úprava rozpočtu                           - 151 621,-  Kč

                             ---------------------------------------------------------------

                              rozpočet po úpravě               2 947 000,- Kč

                                                                             =============

 

 

 

 

Schváleno starostkou obce dne :  31.12.2017

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          Štěpánka Hofmannová

                                                                                                                                 starostka obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno :

 

Sejmuto :

 

Vyvěšeno na el.úřední desce :