Pozvánka na veřejné zasedání

                POZVÁNKA

 

na zasedání obecního zastupitelstva obce Biřkov,

které se uskuteční ve středu 28.2.2018  od  18:00 hod.

na obecním úřadě v Biřkově

 

 

Program :     1. Zahájení

                       2. Kontrola usnesení z minulého zasedání

                       3. Rozpočtové opatření č.9/2017 a č.10/2017

                       4. Vyhlášení záměru na prodej nářezového stroje

                       5. Vyhlášení záměru na prodej pozemku 46/6 v obci Biřkov

                       6. Vyhlášení záměru na pronájem obecní nádrže

                       7. Žádost o dotaci – Charita Klatovy

                       8. Návrh na zapsání sídla sportovního klubu na OU Biřkov

                       9. Žádost o dotaci na dopravní obslužnost  

                      10. Ostatní organizační záležitosti

                      11. Diskuse

                      12. Shrnutí, usnesení a závěr                                                                            

                                                                               

                                                                                                                

 

                                                                                                             

 

 

 

                                                                                                              

                                                                                                            Štěpánka  Hofmannová

                                                                                                                   starostka obce

 

Vyvěšeno  :   21.2.2018

Sejmuto    :

 

Vyvěšeno na el.úř.desce :   21.2.2018