Rozpočtové opatření č. 1/2018

Rozpočtové opatření č. 1/2018

Obec Biřkov

 

Příjmy v Kč

§       položka    ÚZ                                      obsah                                          rozpočet        rozpočet      rozdíl

                                                                                                                         pPřed úpr.         po úpr.

 

           1341                          poplatek ze psů                                                 2 080                 2 280               200

           4118     98008         volba prezidenta – dotace                                           -                   22 530         22 530

3745  2111                         veřejná zeleň – za dřevo                                           -                         500              500

             ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                              Celkem                                                                                                             23 230

                                                                                                                                                                     =======

 

Výdaje v Kč

 

1036   5021                        lesy – správcovství                                                  -                   3 600             3 600

3319   5136                        ostatní kultura – tiskoviny                                     -                   5 994             5 994

3639   5021                        Místní hospodářství – odměny                             -                   1 300             1 300

3639   5137                        sekačka HUSQUARNA                                             -                 15 990          15 990

5512   5175                        hasiči – pohoštění                                                   -                      744                744

6118   5019      98008       volba prezidenta – refundace mzdy                    -                    2 098            2 098

6118   5021      98008                    „                 - odměny                                   -                 14 754          14 754

6118   5039      98008                    „                 - refundace SP,ZP                    -                       714                714

6118   5139      98008                    „                 - materiál                                  -                    2 007            2 007

6118   5173      98008                    „                 - cestovné                                 -                    1 192            1 192

6118   5175      98008                    „                 - pohoštění                               -                    1 222            1 222

6171   5161                         místní správa – poštovné                                1 000                 1 500               500

             -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                               Celkem                                                                                                             50 115

                                                                                                                                                                      =======

 

Příjmy v Kč  -  rozpočet před úpravou   -   3 384 905,-

                         úprava rozpočtu                         23 230,-

                        -------------------------------------------------------

                         Rozpočet po úpravě            3 408 135,-

 

Výdaje v Kč  -  rozpočet před úpravou   -   3 906 323,-

                          Úprava rozpočtu                         50 115,-

                         --------------------------------------------------------

                          Rozpočet po úpravě            3 956 438,-                      Štěpánka Hofmannová

                                                                                                                      Starostka

 

Schváleno starostkou obce dne :    28.2.2018

 

Vyvěšeno  :

Sejmuto    :

 

Vyvěšeno na el.úřední desce :