Oznámení : prodej nářezového stroje

OZNÁMENÍ

 

podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších  předpisů a na základě usnesení zastupitelstva obce Biřkov ze dne 28.2.2018, obec Biřkov dává na vědomí občanům záměr obce s níže uvedeným majetkem :

 

 

      prodej nářezového stroje z obecní prodejny smíšeného zboží

 

 

Nabídky můžete zasílat na úřad obce Biřkov do  30.3.2018 .

 

 

 

 

 

Vyvěšeno :  14.3.2018

 

 

Sejmuto  : 

 

Vyvěšeno na el.úřední desce :  14.3.2018

 

 

 

 

 

 

                                                          Štěpánka Hofmannová

                                                                starostka obce