Rozpočtové opatření č. 2/2018

Rozpočtové opatření č. 2/2018

Obec  Biřkov

 

Příjmy v Kč

  §        položka                           obsah                                              rozpočet        rozpočet     rozdíl

                                                                                                              před úpr.         po úpr.

 

1122                             daň z příjmu práv.osob za obec                       -                      -            44 080

                                                                                                                                                       =======

 

 

Výdaje v Kč

 

6399  5362                  daň z příjmu práv.osob za obec                        -                      -          44 080

                                                                                                                                                      =======

 

 

 

 

Příjmy v Kč  -  rozpočet před úpravou      -        3 408 135,-  Kč

                         úprava rozpočtu                                 44 080,-  Kč

                        -----------------------------------------------------------------

                          rozpočet pom úpravě                 3 452 215,-  Kč

                                                                                 ==============

 

 

Výdaje v Kč  -  rozpočet před úpravou    -          3 956 438,-  Kč

                          úprava rozpočtu                                44 080,-  Kč

                         -----------------------------------------------------------------

                          rozpočet po úpravě                     4 000 518,-  Kč

                                                                                 ==============

 

Schváleno starostkou obce dne :  31.3.2018

 

                                                                                                                     Štěpánka Hofmannová

                                                                                                                          starostka obce

 

 

Vyvěšeno  :

Sejmuto  :

Vyvěšeno na el.úřední desce :