Rozpočtové opatření č.3/2018

Rozpočtové  opatření  č. 3/2018

Obec  Biřkov

 

Příjmy v Kč

§          položka                                obsah                                           rozpočet           rozpočet            rozdíl

                                                                                                                před úpr.          po úpr.

 

3745   2111              veřejná zeleň – za dřevo                          500                1 500                1 000

                                                                                                                                                      =======

 

 

Výdaje v Kč

 

1031    5169             lesy – služby                                           20 000              40 000            20 000

3319    5139             ostatní kultura – materiál                   10 000               30 000            20 000

6171    5161             místní správa – poštovné                      1 500                 2 200                 700

                     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                   Celkem                                                                                                       40 700

                                                                                                                                                    ========

 

 

Příjmy v Kč   -   rozpočet před úpravou    -       3 452 215,-  Kč

                           úprava rozpočtu                                1 000,-  Kč

                         ----------------------------------------------------------------

                            rozpočet po úpravě                  3 453 215,-  Kč

                                                                              ===============

 

Výdaje v Kč  -   rozpočet před úpravou   -        4 000 518,-  Kč

                           úprava rozpočtu                              40 700,-  Kč

                        ------------------------------------------------------------------

                            rozpočet po úpravě                 4 041 218,-  Kč

                                                                               ===============

 

 

Schváleno starostkou obce dne :  30.4.2018                       

                                                                                                                  Štěpánka Hofmannová

                                                                                                                       starostka obce

                             

 

 

 

Vyvěšeno :

 

Sejmuto   :

 

Vyvěšeno na el.úřední desce :