Veřejné zasedání

                                                                                                                  POZVÁNKA

 

na zasedání obecního zastupitelstva obce Biřkov,

které se uskuteční ve čtvrtek 17.5.2018  od  18:00 hod.

ve společenské místnosti u hřiště  

 

 

Program :     1. Zahájení

                       2. Kontrola usnesení z minulého zasedání

                       3. Rozpočtové opatření č.1.,č.2. a č.3./2018

                       4. Darovací smlouva ASAVET a.s.

                       5. Pronájem obecní nádrže

                       6. Prodej pozemku p.č. 46/6 v k.ú. Biřkov

                       7. Schválení opravy návrhu obecního znaku

                       8. Žádost o poskytnutí dotace na protidrogovou prevenci

                       9. Žádost o podporu linky bezpečí  

                      10. Schválení nabídky na vytvoření nových internetových

                            stránek obce

                      11. Vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. 1606/8

                             v k.ú. Biřkov

                      12. Schválení nabídky na vánoční výzdobu

                      13. Ostatní organizační záležitosti : došlá pošta

                      14.  Diskuse

                      15.  Shrnutí usnesení a závěr                                                                           

                                                                               

                                                                                                                

                                                                                                                             Štěpánka Hofmannová

                                                                                                                                      starostka obce

                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

                                                                                                               

 

Vyvěšeno  :   9.5.2018

Sejmuto    :

Vyvěšeno na el.úř.desce :   9.5.2018