Nebezpečný odpad

Západočeské komunální služby
Marius Pedersen Group
Nabídka občanům
sběr problémových odpadů

Váš obecní úřad ve spolupráci se společností Západočeské komunální služby a.s.
pořádají sběr nebezpečných odpadů z komunální sféry.

Tato akce se uskuteční v sobotu 9.6.2018 dle časového harmonogramu:
900— 9,30 Biřkov
9,40-10,10 Vřeskovice - u kulturního domu 10,20 - 10,50 Borovy - u kontejneru
11,00 - 11,30 Cervené Poříčí - u kulturního domu

Na uvedená místa budou přistaveny vozy společnosti Západočeské komunální
služby a.s. vybavené speciálními nádobami pro sběr nebezpečných odpadů.
Přijímány budou následující druhy odpadů
- Léky všeho druhu včetně mastí a roztoků
- Zbytky starých barevobaly z plastů a plechovky od barev - Zářivky,výbojky,televizory,rádia,pračky
- Všechny druhy baterií,akumulátorů a autobaterií včetně nápiní - Upotřebené motorové oleje v uzavřených nádobách
- Lednice
Pneumatiky - osobní

Jmenované odpady není vhodné ukládat do sběrných nádob komunálního odpadu
rozmístěných ve vaší obci.

Tyto služby jsou pro občany zdarma !!!
V případě zájmu podnikatelů je nutná individuální dohoda.
Další informace poskytne váš obecní úřad nebo pracovníci ZKS a.s. na telefonním
čísle 377 983 588-9.
Neodkládejte odpady na stanovištích,vyčkejte
prosím na příjezd sběrných vozů.
Západočeské komunální služby a.s. Domažlická ul., v areálu ŠKODA a.s., 314 51 Plzeň
Ičo 25217348 zapsaná u Krajského soudu v Plzni - oddíl B, vložka 679
Provozovna Přeštice• Průmyslová 454, 334 01 Přeštice • Tel. (019) 79821 03, Fax (019) 7983590