Rozpočtové opatření č.4/2018

Rozpočtové  opatření  č.  4/2018

Obec  Biřkov

Příjmy v Kč

§       položka                                 obsah                                                  rozpočet          rozpočet        rozdíl

                                                                                                                     před úpr.          po úpr.

 

1031   2111                 lesy – za dřevo                                           30 000            122 000       92 000

6171   2321                 finanční dar – ASAVET                                   -                    80 000       80 000

          --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                      celkem                                                                                                    172 000

                                                                                                                                                   =======

 

Výdaje v Kč

 

1031   5139                 lesy – materiál                                             5 000             6 504            1 504

1031   5169                 lesy – služby                                               40 000           46 600           6 600

3319   5021                 ostatní kultura – odměny                            2 000                 3 765            1 765

3745   5139                 veřejná zeleň – materiál                              5 000                 8 400            3 400

5512   5175                 hasiči – pohoštění                                          744               3 846            3 102

5512   5194                 hasiči – věcné dary                                         310              5 000            4 690

6171   5137                 místní správa – NOTEBOOK HP                     -                       17 337          17 337

6171   5161                 místní správa – poštovné                               2 200            3 000                800

6171   5182                 poskytované zálohy vlastní pokladně           -                       39 188           39 188

              ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                      celkem                                                                                                     78 386

                                                                                                                                                   =======

 

 

Příjmy v Kč  -  rozpočet před úpravou  -  3 453 215,-

                          úprava rozpočtu                   172 000,-

                          --------------------------------------------------

                           rozpočet po úpravě         3 625 215,-

                                                                      ===========

 

Výdaje v Kč  -  rozpočet před úpravou  -  4 041 218,-

                          úprava rozpočtu                       78 386,-

                         ----------------------------------------------------

                           rozpočet po úpravě           4 119 604,-

                                                                        ===========

 

Schváleno starostkou obce dne :  31.5.2018                                               Štěpánka Hofmannová

                                                                                                                       starostka obce

 

Vyvěšeno :

Sejmuto    :

Vyvěšeno na el.úřední desce :