Pozvánka na veřejné zasedání

                                                                                                                POZVÁNKA

 

na zasedání obecního zastupitelstva obce Biřkov,

které se uskuteční ve čtvrtek 21.6.2018  od  18:00 hod.
na obecním úřadě

 

 

Program :     1. Zahájení

                       2. Kontrola usnesení z minulého zasedání

                       3. Rozpočtové opatření č.4./2018

                       4. Žádost SK Biřkov o dotaci

                       5. Smlouva s firmou Asseco

                       6. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2017

                       7. Zpráva o výsledku přezkoumání obce za rok 2017

                       8. Nápravná opatření ke zprávě

                       9. Schválení účetní závěrky za rok 2017

                      10. Stanovení počtu členů zastupitelstva na další volební období

                      11. Ostatní organizační záležitosti : došlá pošta

                      12.  Diskuse

                      13.  Shrnutí usnesení a závěr                                                                           

                                                                               

                                                                                                                

                                                                                                                                        Štěpánka Hofmannová

                                                                                                                                                starostka obce

                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

                                                                                                              

 

Vyvěšeno  :   13.6.2018

Sejmuto    :

Vyvěšeno na el.úř.desce :   13.6.2018